Instrument

Oliphants huvudinstrument består av sång, fiddla, blockflöjt, hackbräde och medeltida luta. Musikerna behärskar därutöver ett stort antal instrument som varit i bruk under medeltiden. Det finns dessutom ett antal instrument vars namn är obekanta idag.

Fiddlan är ett tarmbesträngat stråkinstrument, som kunde stämmas på ett flertal sätt. En på tonen g baserad stämning är dock vanligast. Fiddlan var det populäraste instrumentet för beledsagning av sång och trakterades ofta av sångaren själv. Spelsättet var ackordiskt och stallet var ofta platt, så att alternativt bara en sträng eller alla kunde spelas med stråke. Vänstra handens tumme kunde knäppa bassträngen till melodispel.

Den medeltida blockflöjten hade en mörkare ton i jämförelse till det senare instrumentet flauto dolce. Det låga spelregistret är favoriserat. Blockflöjtens historia för 1300-talet är ännu höljt i mörker. Ett stort antal, olika till utseende och storlek var i bruk redan tidigt.

Hackbrädet är en med klubbor spelad sittra. Strängarna dämpas inte vid spel, varav en bakgrundsakustik uppkommer som lämpar sig väl för enstämmig musik. Spelsättet är virtuost och ornamenterar melodin. Oliphant har hackbräden i olika storlekar till sitt förfogande.

Den medeltida lutan är ett bandlöst ud-instrument med mörk ton. Lutan lämpar sig för perkussivt spel, varför slagverk inte är nödvändiga.

Oliphant-ensemblen kan också förvandlas till en starkblåsensemble ("musica alta"), som förekom under senmedeltiden. Här kompletteras rörbladsinstrumenten skalmeja och pommer med en dragtrumpet. Dragtrumpeten skiljer sig från basunen därigenom att hela instrumentet glider med i de olika dragpositionerna. Härtill kan också slagverk användas. Oliphant använder sig av en med käpp spelad bastrumma och arabisk tamburin, som överlevt ända från medeltiden.

Till intima sånger passar symphonin (en slags vevlira) som har två melodisträngar och två bordunsträngar. Andra borduninstrument är säckpipan och mungigan - kanske det äldsta melodiinstrumentet. Oliphant använder också en transsilvanisk dubbelflöjt vars ena rör spelar endast bordun. På många medeltida bilder ser man också stämda klockor och olika bjällror.

Dragtrumpet
Dragtrumpet
Ett urval instrument
Ett urval instrument
Blockflöjter
Blockflöjter
Hackbräde
Hackbräde
Bandlös medeltida luta
Bandlös medeltida luta
Pommer och säckpipor
Pommer och säckpipor

Page last modified on November 21, 2006, at 08:57 PM